Menü
Ochrona prywatności
 • Home ❯
 • Ochrona prywatności
Schließen
Serwis liczba

Serwis

48.782.402.999

Główna siedziba

WashTec Cleaning Technology GmbH

Argonstraße 7

86153 Augsburg

Telefon +49 821 5584-0

 

 

WashTec Polska Sp. z o.o.

ul. Sienna 73

00-833 Warszawa

Telefon +48 782 402 999

mail: biuro@washtec.de

Formularz kontaktowy:

Ochrona prywatności

Data protection statement

WashTec – Data protection statement

We are glad to see that you are interested in the content of our Website and our company.

The protection of your individual-related data in the course of its collection, processing and use on the occasion of your visit to our Website is very important to us. Your data are protected in the context of the respective legal regulations. In the following, you will find information on which data are collected during your visit to our homepage – and how these data are used.

INFORMACJAO OCHRONIE DANYCH NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ

SKRÓCONA INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

ostatnio zmienione 15 maja 2018 r.

WashTec Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-833 Warszawa, ul Sienna 73 www.washtec-polska.pl, adres e-mail: biuro@washtec.de)(„WashTec” lub „my” lub „nasz”) oraz każda z jej jednostek powiązanych i zależnych (łącznie zwanych „Grupą WashTec”) traktujemy poważnie kwestie ochrony danych osobowych. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych informuje użytkowników strony internetowej www.washtec-polska.pl oraz wszystkich innych stron internetowych WashTec, które odsyłają do niniejszego oświadczenia o ochronie danych (razem zwanych„Stroną internetową”), w jaki sposób jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych („RODO”) oraz rozporządzenia ePrivacy („Rozporządzenie ePrivacy”) gromadzimy
i przetwarzamy dane osobowe i inne dane użytkowników związane z korzystaniem przez nich z naszej Strony internetowej.

Należy pamiętać, że inne witryny grupy WashTec mogą podlegać innym oświadczeniom o ochronie danych.

Kategorie danych osobowych i cele przetwarzania 

Gdy korzystają Państwo z naszej Strony internetowej, tworzą konto klienta lub zamawiają produkty za pośrednictwem naszej Strony internetowej, przetwarzamy następujące Państwa metadane: typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, interfejs, strona internetowa,
z której zostali Państwo do nas przekierowani, strony odwiedzane w witrynie, data, godzina, adres IP i ewentualnie następujące dane osobowe: Państwa imię i nazwisko oraz inne dane identyfikacyjne, treść zapytania, informacje o płatności, informacje o zamówieniu, prośby o materiały marketingowe. Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach: zapewnienie dostępu do naszej Strony internetowej, poprawa jakości, zarządzanie kontem użytkownika, odpowiadanie na pytania, dostarczanie materiałów marketingowych, oferowanie pożądanych produktów i usług, realizacja zobowiązań umownych i dochodzenie roszczeń ustawowych. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w pkt 1 pełnej informacji o ochronie danych.

Podstawy i skutki prawne przetwarzania

Jednym z kluczowych wymogów przepisów o ochronie danych jest to, że każde przetwarzanie danych osobowych musi mieć podstawę prawną.Zasadniczo nasze podstawy prawne to:przetwarzanie jest wymagane na potrzeby (i) wykonania umowy, (ii) przestrzegania przepisów prawnych, (iii) ochrony żywotnych interesów użytkownika lub strony trzeciej, (iv) prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią, chyba że Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności są nadrzędne wobec naszych interesów. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w pkt 2 pełnej informacji o ochronie danych.

Kategorie odbiorców i międzynarodowy przepływ danych

Dane osobowe przekazujemy innym spółkom należącym do grupy kapitałowej WashTec, podmiotom przetwarzającym na zlecenie oraz – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi – organom publicznym, sądom, zewnętrznym doradcom i innympodmiotom trzecim, przy czym niektórzy w ww. odbiorców mają siedziby poza UE. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w pkt 3pełnej informacji o ochronie danych.

Okresy przechowywania

Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy nie będą już niezbędne do celów, które były podstawą ich pierwotnego zebrania lub będzie to konieczne na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w pkt 4 pełnej informacji
o ochronie danych.

Przysługujące prawa

Zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie przetwarzania danych osobowych przysługują Państwu określone prawa, zgodnie
z odpowiednimi obowiązującymi przepisami prawnymi, np. prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia oraz prawo do przenoszenia tych danych. Wszelkie pytania proszę kierować na daneosobowe@washtec.de. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w pkt 5 pełnej informacji o ochronie danych.

Pliki cookie i inne technologie śledzenia

Na naszej Stronie internetowejużywamy plików cookie i innych technologii śledzenia. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w pkt 6 pełnej informacji o ochronie danych.

Pytania i dane kontaktowe

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej informacji dotyczącej ochrony danych osobowych lub chcieliby Państwo skorzystać ze swoich praw jako osoba, której dane dotyczą, prosimy o kontakt: WashTec Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-833 Warszawa, ul Sienna 73, www.washtec-polska.pl, adres e-mail: biuro@washtec.de).

Zmiany informacji o ochronie danych

Zarówno skrócona, jak i pełna informacja o ochronie danych może ulegać zmianom. O takich zmianach będziemy Państwa informować
w odpowiedni sposób.

 

PEŁNAINFORMACJA O OCHRONIE DANYCH

1.      Kategorie danych osobowych i cele przetwarzania - Jakie Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane i w jakim celu?

 

1.1    Metadane

Mogą Państwo korzystać ze Strony internetowej bez podawania swoich danych osobowych. W takim przypadku gromadzimy tylko następujące metadane wynikające z korzystania ze Strony internetowej: typ i wersja przeglądarki, system operacyjny i interfejs, strona internetowa, z której zostali Państwo przekierowani na naszą witrynę (adres URL odsyłający), strona(y) odwiedzane w naszej witrynie, data
i godzina wejścia na naszą stronę oraz adres IP (Internet Protocol).

Państwa adres IP jest wykorzystywany, aby umożliwić Państwu dostęp do naszejStrony internetowej. Gdy adres IP nie jest już potrzebny do tych celów, skracamy Państwa adres IP, usuwając jego ostatni oktet. Metadane, w tym skrócony adres IP, służą do poprawy jakości Strony internetowej i usług oferowanych za pośrednictwem naszej witryny internetowej na podstawie analizy zachowań użytkowników.

1.2    Konto użytkownika

Gdy utworzą Państwo konto użytkownika na naszej Stronie internetowej, zostaną Państwo poproszeni o podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, płeć (zwrot powitalny), adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, wybrane hasło do konta użytkownika, informacje o płatności, adres rozliczeniowy i adres dostawy oraz chęć otrzymaniamateriałów marketingowych (dobrowolne). Przetwarzamy takie dane osobowe, aby zarządzać kontem użytkownika, odpowiadać na pytania, oferować pożądane produkty lub usługi, dostarczać materiały marketingowe w zakresie dozwolonym przez prawo, analizować Państwa zainteresowania w celach marketingowych, ulepszać naszą Stronę internetową na podstawie zachowań użytkowników i aby lepiej nią zarządzać od strony technicznej, a także do innych celów, na które wyrazili Państwo zgodę.

1.3    Zamówienia produktów

Kiedy zamawiają Państwo produkt za pośrednictwem naszej Strony internetowej, gromadzimy i przetwarzamy następujące Państwa dane osobowe: imię i nazwisko, płeć (zwrot powitalny), adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, informacje o płatności, adres rozliczeniowy i adres dostawy, rodzaj i ilość produktu, cena zakupu, data zamówienia, stan zamówienia, zwroty, zapytania do obsługi klienta i chęć otrzymaniamateriałów marketingowych (dobrowolne). Przetwarzamy takie dane osobowe w celu wywiązania się ze zobowiązań umownych
i realizacji zamówienia, świadczenia obsługi klienta, wypełniania obowiązków ustawowych, obrony, ustalenia i dochodzenia roszczeń, dostarczania materiałów marketingowych w zakresie dozwolonym przez prawo oraz analizy Państwa zainteresowań w celach marketingowych.

1.4    Newsletter

Kiedy zamawiają Państwo nasz newsletter, gromadzimy i przetwarzamy następujące Państwa dane osobowe: adres e-mail i informacja, czy życzą sobie Państwo otrzymywać treści marketingowe za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej (jest to dobrowolne). Przetwarzamy takie dane osobowe w celu rozsyłania newslettera i dostarczania innych materiałów marketingowych w zakresie dozwolonym przez prawo oraz na potrzeby analizy Państwa zainteresowań w celach marketingowych.

1.5    Formularz kontaktowy

Kiedy wypełniają Państwo formularz kontaktowy na naszej Stronie internetowej gromadzimy i przetwarzamy następujące Państwa dane osobowe: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, treść zapytania. Przetwarzamy takie dane osobowe w celu nawiązania kontaktu zwrotnego oraz udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania oraz analizy Państwa zainteresowań w celach marketingowych.

 

2.    Podstawy i skutki prawne przetwarzania - Na jakiej podstawie prawnej odbywa się przetwarzanie Państwa danych osobowych i co się dzieje, jeśli nie chcą Państwo podawać swoich danych osobowych?


Przy zbieraniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych opieramy się na następujących podstawach prawnych:

 • wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub kilku wyszczególnionych celach;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub, na Państwa żądanie, do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Państwa żywotnych interesów lub interesów innej osoby fizycznej;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonych WashTec;
 • przetwarzanie jest wymagane do realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią, chyba że Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności mają nadrzędny charakter wobec naszych interesów. Te uzasadnione interesy to spełnienie celów
 • przetwarzania określonych w pkt 1, w szczególności w celu umożliwienia przetwarzania zamówień, wypełniania zobowiązań umownych i informowania Państwa o innowacjach produktowych;
 • inne obowiązujące podstawy prawne przetwarzania danych, w szczególności przepisy przyjęte w ustawodawstwie Państw Członkowskich.

Udostępnienie danych osobowych jestwymagane ustawowo lub na mocy umowy. Udostępnienie danych osobowych jestniezbędne do zawarcia z nami umowy lub otrzymania przez Państwa naszych usług/produktów, a także nawiązania kontaktu zwrotnego. Udostępnienie Państwa danych osobowych jestdobrowolne.

Nieudostępnienie danych osobowych może się dla Państwa wiązać z niekorzystnymi skutkami - np. nie otrzymają Państwo niektórych produktów i usług lub odpowiedzi na zadane pytanie. Jeśli jednak nie udostępnią Państwo żadnych swoich danych osobowych, nie będzie się to wiązać z żadnymi konsekwencjami prawnymi.

 

3.    Kategorie odbiorców i transgraniczny przepływ danych - Komu przekazujemy Państwa dane osobowe i gdzie się one znajdują?

W określonych przypadkach możemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim w celach przetwarzania opisanych powyżej, w następujący sposób:

 • w ramach grupy  WashTec: my i każda firma należąca do grupy kapitałowej WashTec może otrzymywać Państwa dane osobowe
  w celach opisanych powyżej. W zależności od kategorii danych osobowych i celów, dla których je zgromadzono, wewnętrzne działy WashTec mogą otrzymywać Państwa dane osobowe. Na przykład nasz dział IT może mieć dostęp do informacji o koncie, a nasz dział sprzedaży może mieć dostęp do informacji o koncie lub danych związanych z zamówieniami produktów. Ponadto także inne działy WashTec mogą mieć dostęp do Państwa danych osobowych, o ile potrzebują takiej wiedzy; jest to np. dział prawny, dział finansowy lub audyt wewnętrzny.
 • podmiotyprzetwarzające na zlecenie: niektórzy odbiorcy, niezależnie od tego, czy są z nami powiązani, czy nie, mogą otrzymać Państwa dane osobowe w celu ich przetwarzania na podstawie naszych odpowiednich instrukcji(„Podmiot przetwarzający”), jeżeli jest to niezbędne do celów przetwarzania, jak np. dostawcy stron internetowych, usługi wsparcia dla klientów, usługi marketingowe, usługi wsparcia IT i inni dostawcy usług, którzy pomagają nam w utrzymywaniu relacji biznesowych z Państwem. Podmioty przetwarzające są na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zobowiązane do wdrożenia odpowiednich środków technicznych
  i organizacyjnych w celu zabezpieczenia danych osobowych oraz do przetwarzania danych osobowych wyłącznie zgodnie z instrukcją.
 • pozostali odbiorcy: możemy przekazywać dane osobowe - zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych - organom ścigania, organom rządowym i sądomoraz instytucjom wymiaru sprawiedliwości, prawnikom, zewnętrznym doradcom lub kontrahentom.
  W przypadku przejęć i fuzji przedsiębiorstw dane osobowe mogą być przekazywane stronom trzecim zaangażowanym w przejęcie lub połączenie przedsiębiorstw. Nie ujawniamy Państwa danych osobowych stronom trzecim w celach reklamowych, marketingowych ani w innych celach bez Państwa zgody.

Dostęp do Państwa danych osobowych mają wyłącznie osoby, które muszą posiadać wiedzę o tych danych w celu realizacji ich obowiązków służbowych.

Międzynarodowy przepływ danych: Dane osobowe, które zbieramy i otrzymujemy od Państwa, mogą być przekazywane odbiorcom
i przetwarzane przez nich zarówno na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego(„EOG”), jak i poza nim. Niektórzy odbiorcy spoza EOG są certyfikowani zgodnie z porozumieniem UE-USA PrivacyShield, a inni znajdują się w krajach, wobec których zostały wydane decyzje o zapewnieniu odpowiedniego stopnia ochrony (w szczególności Andora, Argentyna, Kanada (dla instytucji niepublicznych, które podlegają pod kanadyjską ustawę o ochronie danych osobowych i dokumentach elektronicznych [Personal Information Protection and ElectronicDocumentsAct]), Szwajcaria, Wyspy Owcze, Guernsey, Izrael, wyspa Man, wyspa Jersey, Nowa Zelandia). Każdorazowo przy przekazywaniu danych osobowych zapewniony zostanie poziom ochrony danych uznany za odpowiedni i adekwatny z europejskiej perspektywy ochrony danych. Inni odbiorcy mogą znajdować się w krajach, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych
z europejskiej perspektywy ochrony danych. Podejmiemy wszelkie niezbędne środki, aby w przypadku transferów do krajów spoza EOG wszystkie środki bezpieczeństwa wymagane przez przepisy o ochronie danych były przestrzegane. W odniesieniu do transferów do krajów, które nie gwarantują odpowiedniego poziomu ochrony danych, podejmiemy odpowiednie środki bezpieczeństwa transferu, takie jak stosowanie standardowych klauzulumownych o ochronie danych przyjętych przez Komisję Europejską lub organ nadzorczy, zatwierdzone kodeksy postępowania, wraz z wiążącymi i egzekwowalnymi  obowiązkami odbiorcy lub zatwierdzonymi mechanizmami certyfikacyjnymi, wraz z wiążącymi i wykonalnymi zobowiązaniami odbiorcy. Mogą Państwo skontaktować się z nami jak wskazano w pkt 7 poniżej i zażądać kopii takich adekwatnych dokumentów dotyczących bezpieczeństwa.

 

4.    Okresy przechowywania - Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo jest to konieczne, aby nawiązać kontakt zwrotny oraz udzielić Państwu odpowiedzi na zadane pytanie, a także, aby zapewnić Państwu usługi i produkty, którymi są Państwo zainteresowani. Gdy Państwa stosunek umowny z nami dobiegnie końca lub Państwa konto zostanieusunięte lub w inny sposób rozwiążą Państwo relację z nami, usuniemy Państwa dane osobowe z naszych systemów i zapisów lub podejmiemy odpowiednie środki w celu ich anonimizacji – tak, aby nie mogli Państwo na ich podstawie zostać zidentyfikowani (chyba że musimy zachować Państwa dane w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych, które dotyczą WashTec-np. ze względów podatkowych).

Możemy ewentualnie przechowywać Państwa dane kontaktowe i informacje o wyrażonym zainteresowaniu naszymi produktami i usługami przez dłuższy okres, jeśli wyrazili Państwo zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych przez WashTec. Możemy również być zobowiązani na mocy obowiązującego prawa do przechowywania pewnych danych osobowych przez okres co najmniej 5 lat po zakończeniu odnośnego roku podatkowego. Możemy przechowywać Państwa dane osobowe po rozwiązaniu umowy, jeśli są one niezbędne dla zachowania zgodności z innymi obowiązującymi przepisami prawa lub jeśli potrzebujemy Państwa danych osobowych jako niezbędnych
w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. W miarę możliwości ograniczymy przetwarzanie Państwa danych osobowych
w takich ograniczonych celach po zakończeniu stosunku umownego.

 

5.    Państwa prawa - Jakie prawa Państwu przysługują i jak mogą Państwo ich dochodzić?

Prawo do wycofania zgody: Jeśli wyrazili Państwo zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych
(w szczególności na potrzeby marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS i telefonu), mogą Państwo w każdej chwili wycofać tę zgodę ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.Jeżeli chcą Państwo wycofać udzieloną zgodę, proszę skontaktować się z nami
w sposób opisany w pkt 7 poniżej. Mogą Państwo sprzeciwić się wykorzystywaniu danych osobowych do celów marketingowych bez ponoszenia kosztów innych niż koszty transmisji zgodnie z taryfą podstawową.

Dodatkowe prawa związane z ochroną danych osobowych: Zgodnie z mającym zastosowanie prawem ochrony danych osobowych, mają Państwo co do zasady prawo do: (i) dostępu do swoich danych osobowych; (ii) sprostowania Państwa danych osobowych; (iii) usunięcia Państwa danych osobowych; (iv) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; (v) przenoszenia danych osobowych lub (vi) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (łącznie ze sprzeciwem wobec utworzenia Państwa profilu).

Należy pamiętać, że powyższe prawa mogą zostać ograniczone przez mające zastosowanie lokalne prawo o ochronie danych.  Poniżej znajdą Państwo więcej informacji na temat swoich praw w ramach RODO:

 • Prawo dostępu do danych osobowych: Mają Państwo prawo zażądać informacji o tym, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane
  i – jeżeli tak – zażądać informacji o swoich danych osobowych. Państwa prawo dostępu obejmuje między innymi otrzymanie informacji o celach przetwarzania, kategorii odnośnych danych osobowych oraz odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione lub zostaną ujawnione. Nie jest to jednak prawo bezwzględne, a interesy innych mogą ograniczać Państwa prawo dostępu. Mają Państwo prawo do otrzymania bezpłatnej kopii przetwarzanych danych osobowych. W przypadku żądania kolejnych kopii możemy obciążyć Państwa opłatą z tytułu kosztów administracyjnych w rozsądnej wysokości.
 • Prawo do sprostowania danych: Mają Państwo prawo zażądać od nas sprostowania nieprawidłowych danych osobowych. W zależności od celu przetwarzania mają Państwo prawo do zażądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, również w drodze zgłoszenia uzupełniającego.
 • Prawo do usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”): Mają Państwo prawo zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: Mają Państwo prawo domagać się ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku odpowiednie dane zostaną oznaczone i mogą być przetwarzane przez nas wyłącznie w określonych celach.
 • Prawo do przenoszenia danych: Mają Państwo prawo do otrzymania kopii powierzonych nam przez Państwa danych osobowych
  w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jak również prawo żądania przekazania przez nas tych danych osobowych bez przeszkód innemu podmiotowi.
 • Prawosprzeciwu:

Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas swoich danych osobowych w dowolnym momencie
z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją i wówczas będziemy mieli co do zasady obowiązek zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu. Takie prawo sprzeciwu może przysługiwać w szczególności, jeśli zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego lub stworzenia profilu użytkownika, aby uzyskać lepszą wiedzę o tym, które nasze produkty i usługi Państwa interesują.

Jeśli przysługuje prawo sprzeciwu i prawo to zostanie wykonane, nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych w takich celach. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, kontaktując się z nami w sposób opisany w pkt 7.

Prawo do sprzeciwu nie przysługuje w przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne w celu podjęcia działań prowadzących do zawarcia umowy lub w celu realizacjizawartej z Państwem  umowy.

Jeśli nie chcą Państwo już otrzymywać materiałów marketingowych bezpośrednio przez e-mail, SMS/MMS, faks i telefon, muszą Państwo wycofać swoją zgodę, jak to opisano powyżej.

Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z nami, jak opisano w pkt 7. Mają Państwo również prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych.

6.     Pliki cookie i inne technologie śledzenia

Na naszej Stronie internetowejużywamy plików cookie i innych technologii śledzenia. Gdy odwiedzają Państwo naszą Stronę internetową, otwierają nasze e-maile lub przeglądają nasze usługi online, my lub upoważniona strona trzecia może(my) wysłać Państwu plik cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na Państwa urządzeniu. Kiedy uzyskuje się dostęp do Strony internetowej, plik cookie umieszczony na urządzeniu wysyła informacje do podmiotu, który go umieścił. Pliki cookie są powszechnie używane na wielu stronach internetowych. Każdy plik cookie zawiera zazwyczaj nazwę domeny, która go wstawiła, czas życia pliku cookie i wartość (zwykle jest to unikalny numer). Bardziej szczegółowe wyjaśnienie, czym są pliki cookie i jak działają, można znaleźć pod adresem www.allaboutcookies.org.

Poniższa tabela zawiera listę plików cookie, których używamy na naszej Stronie internetowej.

 • Google Analytics _gatoraz / _ga: Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizującej aktywność w sieci, dostarczanej przez firmę Google Inc. („Google”).  Google Analytics używa tak zwanych ciasteczek („cookies”), czyli plików tekstowych, które są przechowywane na Państwa komputerze i które pozwalają na analizę sposobu korzystania przez Państwo ze strony internetowej. Generowane przez ciasteczka informacje na temat korzystania przez Państwa z tej strony z reguły są przenoszone na jeden z serwerów Google w USA i tam przechowywane. Na tej stronie aktywna jest anonimizacja adresu IP, co oznacza, że adresy IP użytkowników na obszarze Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskich Obszarze Gospodarczym zostaną najpierw skrócone przez Google. Jedynie w wyjątkowych przypadkach do znajdującego się w USA serwera Google przekazany zostaje pełny adres IP i tam zostanie skrócony. Na zlecenie operatora tej strony Google wykorzystuje te informacje do oceny sposobu korzystania przez Państwa z witryny, do tworzenia raportów na temat ruchu na stronie oraz w celu zapewnienia świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny oraz Internetu w odniesieniu do operatora tej strony. Adres IP, który zostanie przekazany przez Państwa przeglądarkę internetową w ramach Google Analytics, nie będzie łączony przez Google z żadnymi innymi danymi. Wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce mogą Państwo uniemożliwić korzystanie z ciasteczek. Jednakże chcielibyśmy zauważyć, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać z wszystkich funkcji tej witryny. Ponadto mają Państwo możliwość uniemożliwienia Google gromadzenia danych generowanych przez ciasteczka i związanych
  z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (w tym uniemożliwić zapamiętywanie Państwa adresu IP), jak również ich przetwarzania przez firmę Google poprzez pobranie  wtyczki dla Państwa przeglądarki i zainstalowanie jej. Aktualny link do pobrania wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

  Jeśli nie chcą Państwo korzystać z wtyczki do przeglądarki internetowej lub używają urządzenia, na którym nie można zainstalować wtyczki (np. urządzenie mobilne) mogą Państwo kliknąć na ten link, aby w przyszłości zapobiec pobieraniu danych na tej stronie przez Google Analytics. Na Państwa urządzeniu końcowym zostanie przy tym zapisany cookie opt-out (proszę pamiętać, że cookie opt-out działa tylko pod tą przeglądarką i dla tej domeny; jeżeli skasują Państwo swoje pliki cookie, muszą Państwo ponownie kliknąć na link): Deaktywacja Google Analytics

  Dalsze informacje na temat Google Analytics:
  Proszę odwiedzić stronę code.google.com w celu zapoznania się z informacją, w jaki sposób Google Analytics używa ciasteczek:
  http://code.google.com/apis/analytics/docs/concepts/gaConceptsCookies.html
  Proszę odwiedzić udostępniony przez Google przegląd informacji o ochronie danych w Google Analytics:
  http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html.
 • EquityStory: Ten plik cookie jest wykorzystywany tylko na podstronach, które są technicznie obsługiwane przez naszego zewnętrznego usługodawcę EQS. Ten plik cookie służy do definiowania sesji dla naszego serwera.
 • julia: Ten plik cookie jest wykorzystywany tylko na podstronach, które są technicznie obsługiwane przez naszego zewnętrznego usługodawcę EQS. Ten plik cookie służy do identyfikacji użytkownika na Stronie internetowej. W szczególności pozwala on ustalić, czy kiedykolwiek odwiedzali już Państwo daną stronę internetową. Dzięki temu nie tylko możemy policzyć, ile wyświetleń było na poszczególnych stronach, ale także ilu użytkowników obejrzało witrynę. Ten plik cookie pozwala ponadto zebrać wiele innych informacji: np. szczegóły dotyczące przeglądarki, wielkości okna, z jakiego urządzenia (np. urządzenia mobilnego lub komputera) odwiedzono witrynę.
 • romeo: Ten plik cookie jest wykorzystywany tylko na podstronach, które są technicznie obsługiwane przez naszego zewnętrznego usługodawcę EQS. Ten plik cookie służy do monitorowania wyświetleń innych stron naszego usługodawcy zewnętrznego EQS Group AG.

 

7.     Pytania i dane kontaktowe

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej informacji o ochronie danych osobowych lub chcieliby Państwo skorzystać
z praw opisanych w pkt5 powyżej, prosimy o kontakt z nami:WashTec Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-833 Warszawa, ul Sienna 73, www.washtec-polska.pl, adres e-mail: biuro@washtec.de).

 

8.    Zmiany informacji o ochronie danych

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą informację o ochronie danych osobowych, aby reagować na zmiany wymogów prawnych lub wewnętrznych. Powiadomimy Państwa o takich zmianach, w tym o dacie ich wejścia w życie, aktualizując powyższą „Datę ostatniej zmiany” lub w inny sposób wymagany przez prawo.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOOBOWYCH DLA DOSTAWCÓW/KONTRAHENTÓW

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOOBOWYCH - PODSUMOWANIE

Version date: 18.05.2018

WashTec Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-833 Warszawa, ul Sienna 73, www.washtec-polska.pl, adres e-mail: biuro@washtec.de)(„WashTec lubmy” lub „naszej”) przekazuje niniejsze oświadczenie o ochronie danych przeznaczone dla dostawców/kontrahentów („Oświadczenie o ochronie danych”)w celu objaśnienia naszych – jako administratora danych - procedur
w zakresie zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych naszych obecnych lub przyszłych dostawców,
klientów i kontrahentów (zwanych dalej łącznie „Kontrahentami”) oraz pracowników Kontrahentów.

Zakres obowiązywania

Niniejsza informacja o ochronie danych– podsumowanie, skierowana jest do Państwa, jeśli są Państwo aktualnym lub przyszłym Kontrahentem WashTec lub pracownikiem naszego Kontrahenta.

Kategorie danych osobowych i cele przetwarzania

Jeżeli są Państwo Kontrahentem WashTec lub pracownikiem Kontrahenta WashTec, gromadzimy następujące kategorie Państwa danych osobowych: nazwisko/ firma, biznesowe dane kontaktowe, firma pracodawcy, stanowisko /funkcja, oferowane i świadczone usługi, dane związane z umowami, treść korespondencji, informacje dotyczące płatności, informacje dotyczące fakturowania i historia relacji biznesowych. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w pkt2pełnego oświadczenia o ochronie danych.

Cele przetwarzania, podstawy i skutki prawne

Dane Kontrahentów są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane do celów realizacji stosunków umownych z Kontrahentami(w tym wypełniania zobowiązań umownych, przetwarzania faktur, komunikacji oraz działań związanych z wypełnianiem wymogów prawnych
i obowiązku zachowania staranności), a także w celu marketingu bezpośredniego, w ramach zarządzania relacjami z klientem, zachowania środków bezpieczeństwa i działań w ramach przeciwdziałania nadużyciom finansowym. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo
w pkt3pełnego oświadczenia o ochronie danych.

Kategorie odbiorców i transgraniczne przekazywanie danych

Dane osobowe przekazujemy innym spółkom należącym do grupy kapitałowej WashTec, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, firmom, które przejmujemy oraz – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi – organom publicznym, sądom, zewnętrznym doradcom orazinnym osobom trzecim, przy czym niektórzy z ww. odbiorców mają siedziby poza Unią Europejską. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w pkt4pełnego oświadczenia o ochronie danych.

Okresy przechowywania

Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy nie będą już potrzebne do celów, które były podstawą ich pierwotnego zebrania lub gdy będzie to konieczne na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w pkt5pełnego oświadczenia o ochronie danych.

Przysługujące prawa

Zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie przetwarzania danych osobowych przysługują Państwu określone prawa, zgodnie
z odpowiednimi obowiązującymi przepisami prawnymi, np. prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia oraz prawo otrzymania danych. Wszelkie pytania proszę kierować na daneosobowe@washtec.de Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo
w pkt6pełnego oświadczenia o ochronie danych.

Pytania i dane kontaktowe

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej informacji dotyczącej ochrony danych osobowych lub chcieliby Państwo skorzystać ze swoich praw jako osoba, której dane dotyczą, prosimy o kontakt: WashTec Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-833 Warszawa, ul Sienna 73, www.washtec-polska.pl, adres e-mail: biuro@washtec.de).

 

PEŁNAINFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOOBOWYCH

1.    Zakres obowiązywania

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych dotyczy aktualnych lub przyszłych Kontrahentów WashTec (np. doradców lub osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) lub pracowników naszych Kontrahentów, którzy kontaktują się z WashTec w imieniu  tych Kontrahentów.


2.    Kategorie danych osobowych

WashTec gromadzi, przetwarza i wykorzystuje następujące kategorie danych osobowych, otrzymanych do Państwa lub od upoważnionych podmiotów trzecich (np. Państwa przełożonego, organów administracji lub z zasobów publicznych) (zwane dalej łącznie „Danymi Kontrahentów”):

 • Dane osobowe dotyczące Kontrahenta: nazwisko/ firma, służbowe dane  kontaktowe, oferowane/świadczone produkty lub usługi, dane związane z umowami, treść korespondencji  (np. e-maile lub pisma handlowe) informacje dotyczące płatności, informacje dotyczące fakturowania i historia relacji biznesowych.
 • Dane osobowe dotyczące pracownika Kontrahenta: imię i nazwisko, służbowe dane  kontaktowe, firma pracodawcy, stanowisko /funkcja i treść korespondencji  (np. e-maile lub pisma handlowe).

 

3.   Cele przetwarzania, podstawy i skutki prawne

Dane Kontrahentów są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane do celów realizacji stosunków umownych z Kontrahentami (w tym wypełniania zobowiązań umownych, przetwarzania faktur, komunikacji oraz działań związanych z wypełnianiem wymogów prawnych
i obowiązku zachowania staranności), a także w celu marketingu bezpośredniego, w ramach zarządzania relacjami z klientem(„CRM”), zachowania środków bezpieczeństwa i działań w ramach przeciwdziałania nadużyciom finansowym(dalej łącznie jako „Cele przetwarzania”).

Przy zbieraniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych opieramy się na następujących podstawach prawnych:

 • wykonanie stosunku umownego z Kontrahentem;
 • uzasadniony interes WashTec, innych spółek z grupy WashTec lub innych stron trzecich (takich jak organy publiczne lub sądy), jeżeli ten uzasadniony interes dotyczy: wymiany informacji w przedsiębiorstwie, działań marketingowych i zarządzania relacji z klientami, przeciwdziałania nadużyciom finansowy,, niezgodnego z prawem korzystania z systemów informatycznych lub prania brudnych pieniędzy, stosowania systemu informowania o nieprawidłowościach, bezpieczeństwa fizycznego, bezpieczeństwa informatycznego
  i bezpieczeństwa sieci, postępowań wewnętrznych lub potencjalnych fuzji i przejęć;
 • udzielona zgoda;
 • wypełnianie obowiązków prawnych;
 • ochrona Państwa żywotnych interesów lub interesów innej osoby;
 • wykonywanie zadań leżących w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonych WashTec.


Podanie Danych Kontrahentów jest dobrowolne i służy do zawarcia umowy z Kontrahentem lub do jej realizacji. Brak podania Danych Kontrahenta może spowodować, że odpowiednie procesy administracyjne związane z Kontrahentem opóźnią się lub ich realizacja będzie niemożliwa.

 

4.    Kategorie odbiorców i transgraniczne przekazywanie danych

WashTec może udostępniać Dane Kontrahentów wskazanym poniżej podmiotom w celu realizacji następujących celów:

 • w ramach grupy kapitałowej WashTec: WashTec i każda spółka z grupy WashTec może otrzymać Państwa dane osobowe i je przetwarzać, w szczególności w celu przeprowadzania regularnych kontroli zapewniających zgodność z mającymi zastosowanie przepisami prawa i wewnętrznymi wytycznymi oraz reagowania na zapytania i wymagania ustawowe oraz odpowiedzi na nie.
 • niektóre podmioty przejmujące lub przejmowane: jeżeli przedsiębiorstwo WashTec zostanie zbyte lub przeniesione w całości lub
  w części lub WashTec nabędzie inną jednostkę i połączy ją z WashTec (lub jeśli rozważana jest jakakolwiek podobna transakcja), przekazanie Państwa danych osobowych przed transakcją (np. w ramach kontroli duediligence) lub po transakcji może być wymagane przez obowiązujące prawo, w tym jurysdykcje, które obowiązują w kraju siedziby innego podmiotu.
 • podmioty przetwarzające na zlecenie: niektórzy odbiorcy, niezależnie od tego, czy są z nami powiązani, czy nie, mogą otrzymać Państwa dane osobowe w celu ich przetwarzania na podstawie naszych odpowiednich instrukcji („Podmiot przetwarzający”), jeżeli jest to niezbędne do celów przetwarzania, w szczególności zapewnienia wsparcia informatycznego i innego wsparcia administracyjnego (np. usługodawców oferujących wsparcie dostawców lub hosting lub usługi wsparcia), w celu przestrzegania mających zastosowanie przepisów prawa, jak i innych działań. Podmioty przetwarzające na podstawie umowy powierzenia zobowiązane są do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia danych osobowych oraz do przetwarzania danych osobowych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.

Dostęp do Państwa danych osobowych mają wyłącznie osoby, które muszą posiadać wiedzę o tych danych w celu realizacji ich obowiązków służbowych. WashTec może przekazywać Państwa dane osobowe organom administracji, sądom, doradcom zewnętrznym i innym odbiorcom w zakresie, w jakim jest to prawnie wymagane lub dozwolone.

Międzynarodowy przepływ danych. Dane osobowe, które zbieramy i otrzymujemy od Państwa, mogą być przekazywane odbiorcom
i przetwarzane przez nich zarówno na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego(„EOG”), jak i poza nim. Niektórzy odbiorcy spoza EOG są certyfikowani zgodnie z porozumieniem UE-USAPrivacyShield, a inni znajdują się w krajach, wobec których zostały wydane decyzje
o zapewnieniu odpowiedniego stopnia ochrony (w szczególności Andora, Argentyna, Kanada (dla instytucji niepublicznych, które podlegają pod kanadyjską ustawę o ochronie danych osobowych i dokumentach elektronicznych [Personal Information Protection and ElectronicDocumentsAct]), Szwajcaria, Wyspy Owcze, Guernsey, Izrael, wyspa Man, wyspa Jersey, Nowa Zelandia). Każdorazowo przy przekazywani udanych osobowych zapewniony zostanie poziom ochrony danych uznany za odpowiedni i adekwatny z europejskiej perspektywy ochrony danych. Inni odbiorcy mogą znajdować się w krajach, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych
z europejskiej perspektywy ochrony danych. Podejmiemy wszelkie niezbędne środki, aby w przypadku transferów do krajów spoza EOG wszystkie środki bezpieczeństwa wymagane przez przepisy o ochronie danych były przestrzegane. W odniesieniu do transferów do krajów, które nie gwarantują odpowiedniego poziomu ochrony danych, podejmiemy odpowiednie środki bezpieczeństwa transferu, takie jak stosowanie standardowych klauzul umownych o ochronie danych przyjętych przez Komisję Europejską lub organ nadzorczy, zatwierdzone kodeksy postępowania, wraz z wiążącymi i egzekwowalnymi  obowiązkami odbiorcy lub zatwierdzonymi mechanizmami certyfikacyjnymi, wraz z wiążącymi i wykonalnymi zobowiązaniami odbiorcy. Mogą Państwo skontaktować się z nami jak wskazano w pkt. 7 poniżej i zażądać kopii takich adekwatnych dokumentów dotyczących bezpieczeństwa.

 

5.    Okresy przechowywania

Państwa dane osobowe będą gromadzone przez WashTec lub naszych dostawców usług zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami
o ochronie danych i w zakresie, w jakim jest to konieczne dla wypełnienia naszych zobowiązań i tylko przez okres wymagany do realizacji celów, dla których dane są zbierane. Jeżeli WashTec nie będzie już potrzebować Państwa danych osobowych, usuniemy je z naszych systemów i zapisów lub podejmiemy odpowiednie środki w celu ich anonimizacji – tak, aby nie mogli Państwo na ich podstawie zostać zidentyfikowani (chyba że musimy zachować Państwa dane w celu wypełnienia naszych obowiązków ustawowych lub urzędowych, które dotyczą WashTec).

Dane osobowe w umowach, korespondencji i pismach handlowych mogą podlegać ustawowemu obowiązkowi przechowywania, który wymaga przechowywania dokumentów nawet do 10 lat. Wszystkie inne dane Kontrahentów są co do zasady usuwane po pięciu latach od  zakończenia relacji biznesowych między Państwem a WashTec.

 

6.    Przysługujące prawa

Prawo wycofania zgody: Jeśli wyrazili Państwo zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych
(w szczególności na potrzeby marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS/MMS, faksu i telefonu), mogą Państwo w każdej chwili wycofać tę zgodę ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. Jeżeli chcą Państwo wycofać udzieloną zgodę, proszę skontaktować się z nami w sposób opisany w pkt. 7 poniżej. Mogą Państwo również sprzeciwić się wykorzystywaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego bez ponoszenia kosztów innych niż koszty transmisji zgodnie z taryfą podstawową.

Dodatkowe prawa związane z ochroną danych osobowych: Zgodnie z mającym zastosowanie prawem ochrony danych osobowych, mają Państwo co do zasady prawo do: (i) dostępu do swoich danych osobowych; (ii) sprostowania Państwa danych osobowych; (iii) usunięcia Państwa danych osobowych; (iv)ograniczenia przetwarzania danych osobowych; (v)przenoszenia danych osobowych lub(vi) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Należy pamiętać, że powyższe prawa mogą zostać ograniczone przez mające zastosowanie lokalne prawo o ochronie danych. Poniżej znajdą Państwo więcej informacji na temat swoich praw w ramach RODO:

 • Prawo dostępu do danych osobowych: Mają Państwo prawo zażądać informacji o tym, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane
  i – jeżeli tak – zażądać informacji o swoich danych osobowych. Państwa prawo dostępu obejmuje między innymi otrzymanie informacji o celach przetwarzania, kategorii odnośnych danych osobowych oraz odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione lub zostaną ujawnione. Nie jest to jednak prawo bezwzględne, a interesy innych mogą ograniczać Państwa prawo dostępu. Mają Państwo prawo do otrzymania bezpłatnej kopii przetwarzanych danych osobowych. W przypadku żądania kolejnych kopii możemy obciążyć Państwa opłatą z tytułu kosztów administracyjnych w rozsądnej wysokości.
 • Prawo do sprostowania: Mają Państwo prawo zażądać od nas sprostowania nieprawidłowych danych osobowych. W zależności od celu przetwarzania mają Państwo prawo do zażądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, również w drodze zgłoszenia uzupełniającego.
 • Prawo do usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”): Mają Państwo prawo zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: Mają Państwo prawo domagać się ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
  W takim przypadku odpowiednie dane zostaną odpowiednio oznaczone i mogą być przetwarzane przez nas wyłącznie w określonych celach.
 • Prawo do przenoszenia danych: Mają Państwo prawo do otrzymania kopii powierzonych nam przez Państwa danych osobowych
  w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jak również prawo żądania przekazania przez nas tych danych osobowych bez przeszkód innemu administratorowi.
 • Prawo sprzeciwu:

Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas swoich danych osobowych w dowolnym momencie
z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją i wówczas będziemy mieli co do zasady obowiązek zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu. Takie prawo sprzeciwu może przysługiwać w szczególności, jeśli przetwarzamy dane osobowe w celu stworzenia profilu klienta, aby uzyskać lepszą wiedzę o tym, które nasze produkty i usługi Państwa interesują.

Jeśli przysługuje prawo sprzeciwu i prawo to zostanie wykonane, nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych w takich celach. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, kontaktując się z nami w sposób opisany w pkt 7.

Prawo do sprzeciwu nie przysługuje w przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne w celu podjęcia działań prowadzących do zawarcia umowy lub w celu realizacji zawartej z Państwem  umowy.

Jeśli nie chcą Państwo już otrzymywać materiałów marketingowych bezpośrednio przez e-mail, SMS/MMS, faks i telefon, muszą Państwo wycofać swoją zgodę, jak to opisano powyżej.

Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z nami, jak opisano w pkt 7. Mają Państwo również prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych.

 

7.    Pytania i informacje kontaktowe

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej informacji o ochronie danych osobowych lub chcieliby Państwo skorzystać
z praw opisanych w pkt. 6 powyżej, prosimy o kontakt z nami: WashTec Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-833 Warszawa, ul Sienna 73, www.washtec-polska.pl, adres e-mail: biuro@washtec.de).