Menü
header_blog_ger_gr_13.jpg
Schließen
Serwis

782.402.999

WashTec Polska Sp. z o.o.

ul. Sienna 73

00-833 Warszawa

Telefon +48 782 402 999

Formularz kontaktowy

Jak najlepiej przeprowadzić ocenę ryzyka myjni samochodowej

Ocena ryzyka jest podstawą wymaganego przepisami bezpieczeństwa pracy. Po skonfigurowaniu i zainstalowaniu myjni przez specjalistów, twoim kolejnym zadaniem jest sprawdzenie bezpieczeństwa najważniejszych urządzeń. Specjaliści, którzy uprawnieni są do przeprowadzania tego rodzaju atestów nazywani są dzisiaj „uprawnioną osobą”, podczas gdy w przeszłości nazywano ich po prostu „rzeczoznawcami”. A zatem nie można samodzielnie przeprowadzić oceny ryzyka.

 

Jakie funkcje spełnia ocena ryzyka?

Krótko mówiąc, ocena ryzyka określa miejsca pracy, w których pracują twoi pracownicy lub będą przebywać klienci oraz jakie zagrożenie mogą występować na poszczególnych stanowiskach. Następuje oszacowanie i ocena ciężkości ryzyka, a następnie podejmowane są działania w celu jego wyeliminowania lub ograniczenia. W ten sposób zapewnisz, że ani twoi pracownicy, ani klienci nie zostaną poszkodowani.

 

Zapobieganie wypadkom w myjni samochodowej

Na myjniach samochodowych pomiędzy różnymi elementami urządzeń mogą występować miejsca grożące przygnieceniem lub odcięciem. Zadaniem specjalistów jest ich odizolowanie lub osłonięcie w taki sposób, żeby nie stwarzały żadnego zagrożenia. W miejscach, w których podłoga może być śliska z powodu środków czyszczących, należy zastosować określoną wykładzinę podłogową, która ogranicza ryzyko poślizgnięcia się. Staranne oznakowanie i informacje o ryzyku potknięcia się na posadzce są dalszymi środkami pomocniczymi w sprawach zapobiegania wypadkom. Pracownicy pracujący na zewnątrz myjni powinni nosić kurtki robocze lub kamizelki w kolorach sygnalizacyjnych.

 

Ochrona przed substancjami chemicznymi i zanieczyszczeniami

Pracownicy myjni mogą wielokrotnie w trakcie pracy stykać się z brudną wodą lub wodą zmieszaną z chemicznymi środkami czyszczącymi. Substancje te mogą podrażnić skórę i błony śluzowe lub oczy. Prawidłowe ubranie ochronne tych pracowników powinno składać się z wodoodpornej odzieży roboczej, zamkniętych okularów ochronnych, maski na usta, a także rękawic i gumowych butów typu kalosze.

Aby zapobiec podrażnieniom skóry, należy przygotować środki dezynfekujące, myjące i pielęgnacyjne. Rzeczą oczywistą jest, że powinno być dostępne pomieszczenie higieniczne, w którym można się umyć. Ważne jest również, aby butelka z płynem do płukania oczu była zawsze pod ręką. Należy sporządzić plan higieny, którego powinni przestrzegać twoi pracownicy.

Substancje chemiczne, takie jak środki czyszczące lub produkty do uzdatniania wody należy starannie przechowywać w oryginalnym opakowaniu z dala od pomieszczeń socjalnych oraz żywności lub leków. Karty bezpieczeństwa substancji chemicznych powinny być zawsze pod ręką, a wszyscy pracownicy powinni wiedzieć, gdzie je znaleźć.

 

Szkolenie pracowników jest ważne

Nawet najlepsze plany zapobiegania zagrożeniom na stanowisku pracy nie pomogą, jeśli pracownicy nie będą odpowiednio przeszkoleni. Na szkoleniach, które powinny być planowane raz w roku (co sześć miesięcy w przypadku pracowników młodocianych), twoi pracownicy dowiedzą się wszystkiego o potencjalnych ryzykach i ich unikaniu, jak np:

  • kto kiedy i gdzie pracuje, a kto wcale nie jest narażony i na jakie sytuacje
  • jak wyglądają odpowiednie środki higieny i że są one obowiązujące
  • że do pomieszczeń wypoczynkowych lub socjalnych nie wchodzi się w odzieży ochronnej
  • w jaki sposób i jak często należy prać odzież ochronną
  • kto i kiedy przeprowadza i dokumentuje jakie rodzaju kontrole
  • jak wietrzyć prawidłowo pomieszczenia
  • jakie postępowanie jest właściwe w przypadku awarii lub wypadku
  • na czym polega pierwsza pomoc

 

Wniosek: ostrożność jest lepsza niż pobłażliwość

Profesjonalna ocena ryzyka zapobiega wypadkom i infekcjom na terenie myjni samochodowej. Pokazuje, jakie mogą wystąpić niebezpieczne sytuacje. Stosownie do tego podejmujesz odpowiednie środki, aby uniknąć lub poprawić te sytuacje. W większości przypadków rozwiązanie jest oczywiste i można je zrealizować za pomocą prostych środków fizycznych. Jednak prawie zawsze ważną rolę odgrywa to, żeby twoi pracownicy przestrzegali określonych zasad. Należy zatem pouczyć o nich już na samym początku i przypominać je przez regularne powtarzanie. Plany i wytyczne ułatwiają twoim pracownikom przestrzeganie zasad.