Menü
header_footermenu_datenschutz_pl.jpg
Schließen
Serwis

782.402.999

WashTec Polska Sp. z o.o.

ul. Sienna 73

00-833 Warszawa

Telefon +48 782 402 999

Formularz kontaktowy

Impressum

Informacje zgodnie z ustawą o telemediach

Wydawca:

WashTec Polska Sp. z o.o.
ul. Sienna 73
00-833 Warszawa
Poland

Phone: +48 782402999

E-Mail: biuro[at]washtec.com

Board of Directors: Antonio Torquato
Numer KRS: 0000409017, NIP: 1050001605, Kapitał spółki 20 000,00 ZL

Informacje prawne 

Copyright
© Copyright WashTec Polska Sp. z o.o., Warszawa, Poland. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, zdjęcia, grafiki oraz ich układ na stronie internetowej WashTec Polska Sp. z o.o. chronione są prawem autorskim oraz innymi prawami własności intelektualnej. Treść niniejszej strony internetowej nie może być kopiowana, przetwarzana, modyfikowana ani udostępniana osobom trzecim w celach komercyjnych.

Znaki towarowe
Jeśli nie podano innych informacji, wszystkie znaki towarowe są chronione na podstawie prawa o znakach towarowych. Dotyczy to w szczególności marek, firmowych logo oraz emblematów.

Odpowiedzialność
Nasza strona internetowa została opracowana z najwyższą starannością. Mimo to nie można zagwarantować całkowitego wykluczenia błędów i dokładności zawartych tam informacji. Wykluczona jest wszelka odpowiedzialność za szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z korzystania z niniejszej strony internetowej, o ile nie zostały spowodowane przez umyślne działanie lub rażące niedbalstwo.

Hiperłącza
WashTec Polska Sp. z o.o nie przejmuje odpowiedzialności ani gwarancji za treść stron internetowych, do których odsyłamy bezpośrednio lub pośrednio na naszej stronie. Osoby odwiedzające naszą stronę korzystają z połączeń z innymi serwisami i stronami internetowymi na własne ryzyko i korzystają z nich zgodnie z obowiązującymi warunkami użytkowania danego serwisu internetowego lub strony internetowej.

Licencja
Zawarta w niniejszym serwisie internetowym własność intelektualna, taka jak patenty, znaki towarowe i prawa autorskie podlega ochronie. Nie udziela się licencji na korzystanie z własności intelektualnej firmy WashTec Polska Sp. z o.o lub osób trzecich udostępnionych na niniejszej stronie internetowej.

 

WashTec Polska Sp. z o.o