Menü
header_service_leasing_Vorteile_082023_NEU.jpg
Schließen
Serwis

782.402.999

WashTec Polska Sp. z o.o.

ul. Sienna 73

00-833 Warszawa

Telefon +48 782 402 999

Formularz kontaktowy

Zalety leasingu

Idealne dopasowanie. Elastyczność. Bezpieczeństwo planowania.
I znacznie więcej.

Bezpieczeństwo planowania, wysoka elastyczność, pozytywne efekty podatkowe i finansowe: istnieje wiele powodów przemawiających za finansowaniem przez leasing. Najważniejsze
z nich przedstawiliśmy tutaj jako podstawę do podejmowania decyzji. Chętnie omówimy z tobą szczegóły w rozmowie osobistej.

Ogólne zalety leasingu.

Dokonujesz inwestycji bez wkładu własnego kapitału (przy założeniu odpowiedniej wiarygodności kredytowej) i dzięki leasingowi oszczędzasz dostępny ci kredyt ramowy. Unikasz zewnętrznych czynników wpływu i zachowujesz swobodę biznesową, bo posiadasz płynność finansową. Niezależnie od dostępnego ramowego kredytu w swoim banku.

Z leasingiem będzie ci łatwiej zapanować nad wahaniami koniunktury i zarządzać innowacjami.

W zależności od typu umowy możesz nabyć myjnię na koniec okresu obowiązywania umowy.

Instrument sterowania w strategii bilansowej i finansowej.

W czasie obowiązywania umowy leasingowej nie jesteś wprawdzie właścicielem myjni, ale w znacznym stopniu działasz tak, jakbyś nim był. Na przykład, zapewniasz sam niezbędną obsługę techniczną przedmiotu leasingu. Możesz też swobodnie wybrać, gdzie zawrzesz niezbędne ubezpieczenia. Oczywiście, specjaliści z WashTec Financial Services chętnie posłużą ci radą i pomocą.

Leasing jest dla ciebie atrakcyjnym instrumentem strategii bilansowej i finansowej. Po pierwsze, przedmioty leasingu są bilansowane nie
u ciebie, ale w firmie leasingowej. Po drugie, raty leasingowe można wliczyć w koszty uzyskania przychodu.

Pełne bezpieczeństwo planowania i najwyższa elastyczność.

Wysokość rat leasingowych jest od początku uregulowana na stałe w umowie. Raty leasingowe są niezależne, także długookresowo, od zmian oprocentowania czy ratingu i w ten sposób są bezpieczną podstawą do kalkulacji. 

Samodzielnie prowadzisz negocjacje w sprawie nabycia dóbr inwestycyjnych. Jednocześnie wraz z leasingodawcą sam ustalasz, jak będzie kształtowana wysokość raty leasingowej, jak długo myjnia będzie do dyspozycji i co się stanie po upływie okresu obowiązywania umowy.

W sprawach obsługi technicznej i napraw firma WashTec jest oczywiście twoim kompetentnym partnerem i chętnie służy pomocą. Umowa o pełną obsługę techniczną wraz z leasingiem daje ci absolutne bezpieczeństwo. Dotyczy to myjni portalowych i tunelowych, podobnie jak myjni samochodów ciężarowych czy myjni samoobsługowych.

Pozytywne efekty w zakresie płynności finansowej, bilansu i podatków.

Ponieważ firma leasingowa przejmuje finansowanie myjni, w chwili dokonania inwestycji nie dochodzi do utraty płynności finansowej czy do zwiększenia finansowania ze źródeł zewnętrznych. Za pomocą rat leasingowych koszty inwestycji są rozdzielane według zasady „Pay as you earn (płać, gdy zarobisz)" na okres czasu, w którym myjnia będzie generować przychody.

Pozytywne wpływ na wysokość kapitału własnego.

Ponieważ leasingodawca jest prawnym właścicielem myjni i wykazuje ją w swym bilansie, u ciebie nie następuje wzrost bilansu. Ma to pozytywny wpływ na wysokość kapitału własnego, co jest ważne także z punktu widzenia umów kapitałowych Basel II i III.

Raty leasingowe można od razu wliczyć w koszty uzyskania przychodu. Natomiast przy finansowaniu z kapitału własnego w koszty uzyskania przychodu wlicza się tylko odpisy amortyzacyjne.

Poprawa efektywności i przestrzeń dla innowacji.

Oprócz finansowania, WashTec Financial Services od dawna oferuje usługi uzupełniające: od ubezpieczenia od pożaru po bieżącą obsługę techniczną leasingowanych urządzeń. Jako leasingobiorca masz szansę na wygenerowanie lepszych wyników finansowych przez celowy outsourcing.

Wysoka elastyczność w okresie obowiązywania umów leasingowych ułatwi ci także stałe dostosowywanie parku maszynowego do szybkich zmian technologicznych. Obojętnie, czy jest to myjnia portalowa, tunelowa, myjnia samochodów ciężarowych czy myjnia samoobsługowa:

Te tematy mogą cię również zainteresować