Menü
Header_small_news.jpg
Schließen
Serwis liczba

Serwis

48.782.402.999

WashTec Polska Sp. z o.o.

ul. Sienna 73

00-833 Warszawa

Telefon +48 782 402 999

Formularz kontaktowy:

Mam już: **
Jestem zainteresowany: **
Czy masz jeszcze jakieś pytania, uwagi lub sugestie?
Napisz do nas!
Nasz zespół chętnie ci pomoże.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody *:

SKRÓCONA INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

WashTec Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-833 Warszawa, ul Sienna 73 www.washtec-polska.pl, adres e-mail: biuro@washtec.de)(„WashTec” lub „my” lub „nasz”) oraz każda z jej jednostek powiązanych i zależnych (łącznie zwanych „Grupą WashTec”) traktujemy poważnie kwestie ochrony danych osobowych. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych informuje użytkowników strony internetowej www.washtec-polska.ploraz wszystkich innych stron internetowych WashTec, które odsyłają do niniejszego oświadczenia o ochronie danych (razem zwanych „Stroną internetową”), w jaki sposób jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych („RODO”) oraz rozporządzenia ePrivacy („Rozporządzenie ePrivacy”) gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe i inne dane użytkowników związane z korzystaniem przez nich z naszej Strony internetowej.

Należy pamiętać, że inne witryny grupy WashTec mogą podlegać innym oświadczeniom o ochronie danych.

Kategorie danych osobowych i cele przetwarzania
Gdy korzystają Państwo z naszej Strony internetowej, tworzą konto klienta lub zamawiają produkty za pośrednictwem naszej Strony internetowej, przetwarzamy następujące Państwa metadane: typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, interfejs, strona internetowa, z której zostali Państwo do nas przekierowani, strony odwiedzane w witrynie, data, godzina, adres IP i ewentualnie następujące dane osobowe: Państwa imię i nazwisko oraz inne dane identyfikacyjne, treść zapytania, informacje o płatności, informacje o zamówieniu, prośby o materiały marketingowe. Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach: zapewnienie dostępu do naszej Strony internetowej, poprawa jakości, zarządzanie kontem użytkownika, odpowiadanie na pytania, dostarczanie materiałów marketingowych, oferowanie pożądanych produktów i usług, realizacja zobowiązań umownych i dochodzenie roszczeń ustawowych. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w pkt 1 pełnej informacji o ochronie danych.

Podstawy i skutki prawne przetwarzania
Jednym z kluczowych wymogów przepisów o ochronie danych jest to, że każde przetwarzanie danych osobowych musi mieć podstawę prawną.Zasadniczo nasze podstawy prawne to:przetwarzanie jest wymagane na potrzeby (i) wykonania umowy, (ii) przestrzegania przepisów prawnych, (iii) ochrony żywotnych interesów użytkownika lub strony trzeciej, (iv) prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią, chyba że Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności są nadrzędne wobec naszych interesów. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w pkt 2 pełnej informacji o ochronie danych.

Kategorie odbiorców i międzynarodowy przepływ danych
Dane osobowe przekazujemy innym spółkom należącym do grupy kapitałowej WashTec, podmiotom przetwarzającym na zlecenie oraz – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi – organom publicznym, sądom, zewnętrznym doradcom i innympodmiotom trzecim, przy czym niektórzy w ww. odbiorców mają siedziby poza UE. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w pkt 3pełnej informacji o ochronie danych.

Okresy przechowywania
Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy nie będą już niezbędne do celów, które były podstawą ich pierwotnego zebrania lub będzie to konieczne na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w pkt 4 pełnej informacji o ochronie danych.

Przysługujące prawa
Zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie przetwarzania danych osobowych przysługują Państwu określone prawa, zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami prawnymi, np. prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia oraz prawo do przenoszenia tych danych. Wszelkie pytania proszę kierować na daneosobowe@washtec.de . Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w pkt 5 pełnej informacji o ochronie danych.

Pliki cookie i inne technologie śledzenia
Na naszej Stronie internetowejużywamy plików cookie i innych technologii śledzenia. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w pkt 6 pełnej informacji o ochronie danych.

Pytania i dane kontaktowe
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej informacji dotyczącej ochrony danych osobowych lub chcieliby Państwo skorzystać ze swoich praw jako osoba, której dane dotyczą, prosimy o kontakt: WashTec Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-833 Warszawa, ul Sienna 73, www.washtec-polska.pl, adres e-mail: biuro@washtec.de).

Zmiany informacji o ochronie danych
Zarówno skrócona, jak i pełna informacja o ochronie danych może ulegać zmianom. O takich zmianach będziemy Państwa informować w odpowiedni sposób.
Zapoznałem się z polityką prywatności firmy WashTec AG.