Menü
header_service_mietkauf_082023_NEU.jpg
Schließen
Serwis

782.402.999

WashTec Polska Sp. z o.o.

ul. Sienna 73

00-833 Warszawa

Telefon +48 782 402 999

Formularz kontaktowy

Wynajem z prawem kupna

Inteligentna alternatywa ze stałymi ratami i jasnymi warunkami.

Podobnie jak w przypadku leasingu, także w przypadku wynajmu z prawem kupna możliwe jest sfinansowanie twojej myjni w 100 %. Okres obowiązywania może być ustalony w sposób elastyczny, warunki finansowe są stałe przez cały okres obowiązywania. Szczególna cecha wynajmu z prawem kupna: otrzymujesz własność ekonomiczną, właścicielem prawnym jest leasingodawca. Wynajem z prawem kupna jest optymalnym rozwiązaniem, jeśli chcesz skorzystać ze środków pomocy publicznej uwzględnianych w bilansowaniu.

Wynajem z prawem kupna: stałe raty, jasne warunki.

Wynajem z prawem kupna jest równoważny finansowaniu bankowemu. Firma leasingowa nabywa przedmiot najmu i przekazuje ci go w najem na czas określony. Od początku obowiązywania umowy jesteś ekonomicznym właścicielem przedmiotu najmu i, w przeciwieństwie do leasingu, własność prawna przechodzi na ciebie automatycznie z chwilą zapłacenia ostatniej raty. Cały podatek obrotowy (VAT, od sumy wszystkich rat najmu) należy zapłacić już z chwilą rozpoczęcia obowiązywania umowy i można go natychmiast odliczyć od podatku. Podobnie jak w przypadku leasingu, w wynajmie z prawem kupna możliwe jest finansowanie w 100 %.

Optymalna forma przy korzystaniu ze środków pomocy publicznej.

Umowa wynajmu z prawem kupna jest szczególnie dogodna dla ciebie, jeśli chcesz wykorzystać środki pomocy publicznej uwzględniane w bilansowaniu. Musisz wpisać myjnię do aktywów swojego bilansu i dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami. W ten sposób możesz skorzystać z dotacji inwestycyjnych i innych dotacji.

Warunki finansowe są stałe przez cały okres obowiązywania umowy i stanowią jasną podstawę do kalkulacji. Dobór okresu obowiązywania jest elastyczny i w zależności od twoich potrzeb może wynieść nawet 100 % okresu trwałości użytkowej (wg tabeli odpisów amortyzacyjnych). Nizależnie czy jest to myjnia portalowa, tunelowa, myjnia do autobusów czy samochodów ciężarowych czy też myjnia samoobsługowa.

Możliwość połączenia z umową o pełną obsługę techniczną.

W tym wariancie leasingu płacisz tylko jedną miesięczną ratę łączną – zawiera ona ratę leasingową i ratę za obsługę techniczną. Zapewnia to optymalną ochronę przed nieprzewidzianymi kosztami przez cały czas obowiązywania umowy.

Te tematy mogą cię również zainteresować