Menü
header_mietkauf.jpg
Schließen
Serwis liczba

Serwis

48.782.402.999

WashTec Polska Sp. z o.o.

ul. Sienna 73

00-833 Warszawa

Telefon +48 782 402 999

Formularz kontaktowy:

Wynajem z prawem kupna

Inteligentna alternatywa ze stałymi ratami i jasnymi warunkami.

Podobnie jak w przypadku leasingu, także w przypadku wynajmu z prawem kupna możliwe jest sfinansowanie twojej myjni w 100 %. Okres obowiązywania może być ustalony w sposób elastyczny, warunki finansowe są stałe przez cały okres obowiązywania. Szczególna cecha wynajmu z prawem kupna: otrzymujesz własność ekonomiczną, właścicielem prawnym jest leasingodawca. Wynajem z prawem kupna jest optymalnym rozwiązaniem, jeśli chcesz skorzystać ze środków pomocy publicznej uwzględnianych w bilansowaniu.Wynajem z prawem kupna: stałe raty, jasne warunki.

Wynajem z prawem kupna jest równoważny finansowaniu bankowemu. Firma leasingowa nabywa przedmiot najmu i przekazuje ci go w najem na czas określony. Od początku obowiązywania umowy jesteś ekonomicznym właścicielem przedmiotu najmu i, w przeciwieństwie do leasingu, własność prawna przechodzi na ciebie automatycznie z chwilą zapłacenia ostatniej raty. Cały podatek obrotowy (VAT, od sumy wszystkich rat najmu) należy zapłacić już z chwilą rozpoczęcia obowiązywania umowy i można go natychmiast odliczyć od podatku. Podobnie jak w przypadku leasingu, w wynajmie z prawem kupna możliwe jest finansowanie w 100 %.

Optymalna forma przy korzystaniu ze środków pomocy publicznej.

Umowa wynajmu z prawem kupna jest szczególnie dogodna dla ciebie, jeśli chcesz wykorzystać środki pomocy publicznej uwzględniane w bilansowaniu. Musisz wpisać myjnię do aktywów swojego bilansu i dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami. W ten sposób możesz skorzystać z dotacji inwestycyjnych i innych dotacji.

Warunki finansowe są stałe przez cały okres obowiązywania umowy i stanowią jasną podstawę do kalkulacji. Dobór okresu obowiązywania jest elastyczny i w zależności od twoich potrzeb może wynieść nawet 100 % okresu trwałości użytkowej (wg tabeli odpisów amortyzacyjnych). Nizależnie czy jest to myjnia portalowa, tunelowa, myjnia do autobusów czy samochodów ciężarowych czy też myjnia samoobsługowa.

Możliwość połączenia z umową o pełną obsługę techniczną.

W tym wariancie leasingu płacisz tylko jedną miesięczną ratę łączną – zawiera ona ratę leasingową i ratę za obsługę techniczną. Zapewnia to optymalną ochronę przed nieprzewidzianymi kosztami przez cały czas obowiązywania umowy.

Te tematy mogą cię również zainteresować

Mietkauf als clevere Alternative.

Finanzierung der Waschanalge zu 100 Prozent möglich.
Variable Laufzeitgestaltung.
Nutzung von Förderungsmöglichkeiten.