Menü
header_unternehmen_umweltschutz_082023_NEU.jpg
Schließen
Serwis

782.402.999

WashTec Polska Sp. z o.o.

ul. Sienna 73

00-833 Warszawa

Telefon +48 782 402 999

Formularz kontaktowy

Ochrona środowiska

Przyroda zobowiązuje.

Twoi Klienci oczekują od myjni nie tylko doskonałego wyniku mycia. Ale także przyjaznej dla środowiska technologii i chemii. Jest to zgodne z naszymi wymaganiami: aspekty środowiskowe stanowią integralną część naszych czynów i działań. We wszystkich obszarach firmy: począwszy od administracji poprzez zarządzanie zasobami w produkcji aż do transportu i recyklingu.

Aktywni dla środowiska. Dzisiaj i jutro.

Odpowiedzialne działanie na rzecz środowiska jest priorytetem w WashTec. Przez ciągłe doskonalenie we wszystkich dziedzinach chcemy rozbudować naszą pozycję jako wiodącego dostawcy ekologicznych produktów do mycia samochodów i usług serwisowych. Dzięki konsekwentnym działaniom osiągnęliśmy już wielki postęp w ostatnich latach.

Zapotrzebowanie na energię.

Dzięki szeroko zakrojonym działaniom na rzecz modernizacji naszych budynków mogliśmy osiągnąć zmniejszenie strat ciepła. Przy ogrzewaniu korzystamy z takich energooszczędnych systemów, jak urządzenia do odzysku energii, zamknięte obiegi powietrza, ogrzewanie sieciowe, technikę sterowania i izolację budynków.

Energia elektryczna zużywana przez centralę naszego przedsiębiorstwa i nasz główny zakład produkcyjny w Augsburg pochodzi w >60% z odnawialnych źródeł energii. Ten wskaźnik jest znacznie wyższy od średniej wartości w skali Niemiec.

Recykling i minimalizacja ilości odpadów.

Unikanie powstawania odpadów lub recykling mają u nas wysoki priorytet. Obecnie prawie wszystkie materiały, z których zbudowane są nasze urządzenia, można wykorzystać jako surowiec wtórny. Po zakończeniu użytkowania naszych myjni samochodowych dbamy o ich prawidłowy demontaż i regenerację lub przetwarzanie pozostałych materiałów.

Już same specyfikacje w fazie projektowo-rozwojowej maszyn WashTec zawierają konkretne założenia odnoszące się do ich optymalnego recyklingu. W ten sposób można osiągnąć  maksymalną możliwość przetworzenia i ponownego wykorzystania produktu.

Zminimalizowane zużycie świeżej wody.

Przy automatycznym myciu pojazdów woda jest niezastąpionym i cennym surowcem. WashTec osiąga stały postęp, jeśli chodzi o zużycie wody: z każdą nową generacją urządzeń zmniejsza się zużycie świeżej wody w myjniach samochodowych WashTec. Poza tym systemy odzyskiwania wody WashTec zmniejszają znacznie zużycie świeżej wody w myjni: do 14 - 30 litrów na jedno mycie w porównaniu do 20 - 170 litrów w przypadku mycia bez uzdatniania wody.

Gotowi na wyzwania przyszłości

Urządzenia WashTec są przyjazne dla środowiska, ponieważ są wodooszczędne i stanowią alternatywę dla zakazanego w Niemczech mycia ręcznego. Również na rynkach o niższych standardach ekologicznych lub borykających się z problemem niedoboru wody można oczekiwać zaostrzonej regulacji. W Europie Północnej przepisy środowiskowe są już teraz coraz bardziej rygorystyczne, również w innych krajach rozważany jest zakaz ręcznego mycia samochodów. Oznacza to dalszy potencjał rozwoju dla ekologicznych, automatycznych myjni samochodowych z systemami uzdatniania wody. W Skandynawii WashTec został odznaczony ekoznakiem "Nordic Swan" za szczególnie przyjazne dla środowiska oczyszczalnie wody i myjnie samochodowe.

Chemia do mycia samochodów wolna od substancji szkodliwych.

Chemia do mycia samochodów AUWA jest opracowywana i produkowana we współpracy z naszym działem rozwojowym. Szczególną uwagę zwraca się przy tym na odpowiedzialne korzystanie z zasobów. Unika się w miarę możliwości barwników i substancji zapachowych, emulgatorów i podobnych substancji.

Wszystkie produkty chemiczne AUWA do mycia samochodów są koncentratami, które są automatycznie rozcieńczane i dozowane w myjniach
samochodowych. Ze względu na wysokie stężenie składników aktywnych mogą być stosowane w sposób bardzo oszczędny. Przez zastosowanie koncentratów można zmiejszyć prawie o 70% zużycie, koszty transportu i emisję spalin.

Jakość ważniejsza od ilości

Przy produkcji wyrobów chemicznych AUWA preferujemy zastosowanie mniejszej ilości bardziej wydajnego surowca lub kombinacji surowców o zwiększonej efektywności zamiast dużych ilości standardowych produktów wyjściowych. Na ogół nie są używane składniki sklasyfikowane jako toksyczne lub "niebezpieczne dla środowiska". Podlegające obowiązkowi oznakowania (czyli potencjalnie szkodliwe) surowce zostały zastąpione w miarę możliwości przez surowce nie podlegające takiemu obowiązkowi.

Zoptymalizowane procesy produkcyjne.

Czy to w zakładach produkcyjnych WashTec w Augsburgu i Recklinghausen lub w naszych spółkach zależnych w USA, Chinach i Czechach: we wszystkich lokalizacjach WashTec zoptymalizowaliśmy procesy produkcyjne pod względem kryteriów środowiskowych.

Świadczą o tym nasze liczne nagrody i certyfikaty. Już od roku 2000 WashTec jest certyfikowany zgodnie z normą ISO 14001. Certyfikat ISO ustala uznane na całym świecie wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego. Zgodność z wymogami jest sprawdzana
w regularnych odstępach czasu. Certyfikat musi być odnawiany co trzy lata. 

W naszym zakładzie w Augsburgu nie ma dużej emisji zanieczyszczeń. Procesy produkcyjne ograniczają się głównie do obróbki blach na nowoczesnym parku maszynowym oraz do końcowego montażu podzespołów. Filtrując wszystkie wytwarzane spaliny i zużyte powietrze możemy zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do minimum wykonalnego technicznie.

Ekoznak WashTec wyróżnia wszystkie produkty i składniki produktów, które są szczególnie przyjazne dla środowiska i efektywne pod względem wykorzystania zasobów naturalnych.

Umweltpakt LogoDEKRA SiegelDEKRA SiegelVDA Siegel
Te tematy mogą cię również zainteresować